Lập kế hoạch tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ 6 tháng tuổi

Lập kế hoạch tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ 6 tháng tuổi

Bộ Y tế đề nghị các địa phương rà soát số lượng trẻ em 6 tháng đến dưới 5 tuổi để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm vắc-xin COVID-19 khi đủ điều kiện và cơ sở khoa ...