Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, công nhân hãng Heineken đình công

Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, công nhân hãng Heineken đình công

Hàng trăm công nhân thuộc hai nhà máy của hãng bia Heineken ở Hà Lan đã tổ chức đình công sau khi các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng qua giữa ...
Xem thêm trên: www.vietnamplus.vn