Kim Duyên làm gì khi bị Hoàng Thùy ngầm tuyên bố 'nghỉ chơi'?

Kim Duyên làm gì khi bị Hoàng Thùy ngầm tuyên bố 'nghỉ chơi'?