Không thể có 'zero Covid' trong trường học

Không thể có 'zero Covid' trong trường học

Theo bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Trường quốc tế Canada, muốn học sinh (HS) đến trường học trực tiếp một cách bình thường trong mùa dịch, cần phải bỏ tư duy “zero Covid”. Phải xác định tâm thế rõ ràng thích ứng với dịch thì mọi thứ phải “bình thường mới”. Không thể cứ có F0 xuất hiện là cho cả trường nghỉ như ở nhiều nơi thực hiện. Theo bà Oanh, vấn đề là phải có các kế hoạch chuẩn bị sẵn, kể cả các tình huống tập dượt sẵn khi trường hợp này xảy ra. “Ban giám hiệu các trường của hệ thống đã chuẩn bị sẵn các tình huống ứng phó, thậm chí không những kịch bản 1 mà cả kịch bản …
Xem thêm trên: thanhnien.vn