Indonesia thua 'muối mặt' 12 bàn không gỡ, nguy cơ bị loại ngay vòng bảng

Indonesia thua 'muối mặt' 12 bàn không gỡ, nguy cơ bị loại ngay vòng bảng