Hơn 78.000 tỷ đồng được hệ thống ngân hàng bơm ra nền kinh tế chỉ trong 1 tuần

Hơn 78.000 tỷ đồng được hệ thống ngân hàng bơm ra nền kinh tế chỉ trong 1 tuần

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến 31/12/2021, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 13,53% so với cuối năm 2020. Trước đó, NHNN cho biết tăng trưởng tín dụng tính đến 22/12 đạt 12,68% so với cuối năm 2020. Dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế hồi đầu năm 2021 là hơn 9,19 triệu tỷ đồng. Như vậy, ước tính trong tuần cuối cùng năm 2021, hệ thống ngân hàng đã bơm ra nền kinh tế hơn 78.000 tỷ đồng tín dụng. Tín dụng đặc biệt tăng mạnh trong giai đoạn cuối năm khi hàng loạt ngân hàng được NHNN nới "room" trong quý 4. Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về …
Xem thêm trên: cafef.vn