Hoàn thành tấm vách đầu tiên của siêu 'Mặt Trời nhân tạo'

Hoàn thành tấm vách đầu tiên của siêu 'Mặt Trời nhân tạo'

Quá trình sản xuất nguyên mẫu kích thước đầy đủ của tấm vách đầu tiên tăng cường dòng nhiệt (EHE FW) cho dự án ITER đã hoàn thành với các chỉ số tốt hơn đáng kể so với yêu cầu thiết kế và đáp ứng điều kiện để sản xuất hàng loạt, đánh dấu bước đột phá mới của Trung Quốc trong nghiên cứu khoa học về công nghệ cốt lõi EHE FW, Xinhua hôm 22/11 đưa tin. Tấm vách …