Hóa thạch người tinh khôn cổ nhất thế giới: Lịch sử đảo lộn

Hóa thạch người tinh khôn cổ nhất thế giới: Lịch sử đảo lộn

Thu Anh Omo I là Homo sapiens, tức "người tinh khôn" hay "người hiện đại", tức loài của chúng ta. Suốt 6 thập kỷ qua, các nhà khoa học đã thử xác định niên đại của bộ hài cốt này nhưng không thể đưa ra con số chính xác, chỉ ước chừng khoảng 200.000 tuổi. Mới đây, một nhóm các nhà khoa học quốc tế dẫn đầu bởi Đại học Cambridge (Anh) đã sử dụng phương pháp phân tích hóa học các lớp tro núi lửa trên và dưới lớp trầm tích nơi Omo I được tìm thấy cuối cùng đã đưa ra câu trả lời chuẩn xác: 230.000 tuổi, theo bài công bố trên tạp chí khoa học Nature. Hộp sọ được tái tạo tạo của Omo I - …
Xem thêm trên: nld.com.vn