Hé lộ phần phỏng vấn kín của đại diện Canada tại Miss Universe: Ngọc Châu 'bay màu' cũng dễ hiểu

Hé lộ phần phỏng vấn kín của đại diện Canada tại Miss Universe: Ngọc Châu 'bay màu' cũng dễ hiểu