Hãy để giáo viên được quyền chọn hiệu trưởng

Hãy để giáo viên được quyền chọn hiệu trưởng

Cần đưa ra các giải pháp góp phần xây dựng hiệu trưởng nhà trường phổ thông. Hiệu trưởng không nên kiêm nhiều chức danh chủ chốt Quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng hiện nay quy định với các bước tiến hành tuy chặt chẽ nhưng vẫn có thể lách, kết quả phụ thuộc vào cơ cấu chủ quan của cấp trên nhà trường. Vì thế, giáo viên miễn cưỡng chấp nhận người đứng đầu của nhà trường. Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành liên quan cần điều chỉnh để giáo viên bầu chọn hiệu trưởng thông qua tranh cử giữa các ứng viên đạt chuẩn theo quy định. Nhiệm kỳ của hiệu trưởng là 5 năm. Đặt trong bối cảnh hiện nay và đặc thù về thời gian hoạt động …
Xem thêm trên: thanhnien.vn