Haagse PvdA-wethouder Balster door het stof: toch zegt oppositie vertrouwen op

Haagse PvdA-wethouder Balster door het stof: toch zegt oppositie vertrouwen op

Maar de Drevenbuurt is gemeentelijk beschermd stadsgezicht vanwege de cultuurhistorisch waarde van de wijk en die beschermde status moet worden opgeheven om te kunnen slopen. De welstandscommissie is tegen het intrekken van die status en heeft afgelopen maart op eigen initiatief een negatief pre-advies gegeven aan wethouder Balster. 'Het beschermd stadsgezicht staat vernieuwing of verdichting niet in de weg', concludeerde de commissie. 'Binnen en met gebruikmaking van de cultuurhistorische kernwaarden kunnen opgaven van deze tijd ingepast worden.'
More on: www.omroepwest.nl