Hà Nội: Lao động tự do được hỗ trợ một lần 1,5 triệu đồng/người

Hà Nội: Lao động tự do được hỗ trợ một lần 1,5 triệu đồng/người

Lao động tự do đủ điều kiện hỗ trợ khi cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố; bị mất việc làm do phải dừng hoạt động vì Covid-19 từ ngày 1/5-31/12/2021 được Hà Nội hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người/lần. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định số 3642 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo quyết định, lao động tự do được hỗ trợ là người lao động theo quy định tại khoản 1 điều 3 của Luật Việc làm (người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc), làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố. Nhóm lao động tự do khác được hỗ trợ là người lao động bị …
Xem thêm trên: vietnamnet.vn