Giao dịch lớn cổ phiếu VTL, PCG, VTL, SBD, PHS, SSB, IMP, YBC, SSB

Giao dịch lớn cổ phiếu VTL, PCG, VTL, SBD, PHS, SSB, IMP, YBC, SSB

Giao dịch lớn cổ phiếu VTL, PCG, VTL, SBD, PHS, SSB, IMP, YBC, SSB Đăng ký bán ra: PCG, VTL, SBD, PHS, SSB, IMP CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị (Mã: PCG): Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú đăng ký bán 4.520.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 26/9 đến ngày 21/10. CTCP Vang Thăng Long (Mã: VTL): Tổng Công ty Thương mại Hà Nội …