Giao dịch lớn cổ phiếu DST, DBD, TNA, NTP, PGN, LHC, HCD, DHC, KHG.

Giao dịch lớn cổ phiếu DST, DBD, TNA, NTP, PGN, LHC, HCD, DHC, KHG.

Giao dịch lớn cổ phiếu DST, DBD, TNA, NTP, PGN, LHC, HCD, DHC, KHG. Đăng ký bán ra: DBD, TNA CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Mã: DBD): Bà Nguyễn Thị Thủy, chị ruột ông Nguyễn Tiến Hải, Thành viên HĐQT đăng ký bán 400.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/11 đến ngày 29/12. CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Mã: TNA): …