Giá đồng Bitcoin tiếp tục giảm sàn

Giá đồng Bitcoin tiếp tục giảm sàn