FLC chỉ còn 2 thành viên Hội đồng Quản trị

FLC chỉ còn 2 thành viên Hội đồng Quản trị

Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC) vừa có thông báo về việc thay đổi nhân sự trong Ban quản trị doanh nghiệp. Theo đó, ông Lã Quý Hiển - một trong 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của FLC - đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 22/6. HĐQT FLC sau đó đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Hiển. Ngoài vai trò là thành viên HĐQT, ông Hiển cũng đang đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc kiêm trưởng ban tài chính Tập đoàn FLC. Tại phiên họp bất thường dự kiến diễn ra ngày 2/7 tới đây, HĐQT FLC sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT với ông Lã Quý Hiển. Bên cạnh đó, các cổ …
Xem thêm trên: zingnews.vn