FED và cuộc đua với lạm phát | VTV24

FED và cuộc đua với lạm phát | VTV24

Khi giá thịt tăng cao, ngày càng nhiều người tiêu dùng Mỹ áp dụng chế độ ăn chay. Chế độ ăn chay một phần và ăn thuần chay ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Ngày càng nhiều người Mỹ không sử dụng các sản phẩm từ động vật vì các lý do sức khoẻ, đạo đức và môi trường. Tuy nhiên, hiện tại, nhiều bài đăng trên các trang mạng xã hội cho thấy người …