EVN có trách nhiệm đàm phán giá với dự án điện gió, mặt trời

EVN có trách nhiệm đàm phán giá với dự án điện gió, mặt trời

Quan điểm này được Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) đưa ra trước kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) liên quan tới cơ chế chuyển tiếp cho các dự án điện gió, mặt trời lỡ hẹn giá ưu đãi (FIT). Theo Cục này, điều kiện để các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, mặt trời) tham gia thị trường điện là phải có công suất đặt trên 30 MW; đáp ứng các …