EU xây dựng liên minh thị trường chứng khoán chung vững mạnh

EU xây dựng liên minh thị trường chứng khoán chung vững mạnh

EU xây dựng liên minh thị trường chứng khoán chung vững mạnh Dự án nhằm thành lập một liên minh thị trường vốn (CMU) của EU đã bị “giáng một đòn mạnh” khi Anh và lĩnh vực tài chính lớn của nước này rời khỏi khối. Để giữ cho dự án đi đúng hướng, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất thiết lập một hồ sơ về giá cổ phiếu và trái phiếu, đồng thời cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin miễn phí về các công ty. Cơ quan này cũng đề xuất sự điều chỉnh đối với các quỹ đầu tư dài hạn và có kế hoạch điều phối tốt hơn cách thức quản lý chúng. EC muốn các doanh nghiệp dễ dàng huy động …
Xem thêm trên: bnews.vn