DXG, MSB, BCG,VNM, GEX, TVB, LCG, CEO: Thông tin giao dịch cổ phiếu

DXG, MSB, BCG,VNM, GEX, TVB, LCG, CEO: Thông tin giao dịch cổ phiếu

DXG, MSB, BCG,VNM, GEX, TVB, LCG, CEO: Thông tin giao dịch cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Quỹ Grinling International Limited và Vietnam Enterprise Investments Limited thuộc quản lý của Dragon Capital đã mua vào cổ phiếu DXG trong phiên giao dịch ngày 22/11. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB): Chủ tịch HĐQT Trần Anh Tuấn đã mua khớp lệnh 10 triệu cổ phiếu MSB từ ngày 25/10 đến 24/11, nâng số lượng nắm giữ lên 12,27 triệu đơn vị tương đương 0,8% vốn. CTCP Bamboo Capital (BCG): Từ ngày 30/11 đến 29/12, bà Hoảng Bảo Cát, vợ Thành viên HĐQT độc lập Phạm Nguyễn Thiên Chương, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu BCG theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh, giảm lượng …
Xem thêm trên: ndh.vn