Duyệt cảnh sex trong phim: Tiêu chí nghệ thuật hay thô thiển còn quá trừu tượng

Duyệt cảnh sex trong phim: Tiêu chí nghệ thuật hay thô thiển còn quá trừu tượng

Phân loại, kiểm duyệt phim ảnh ở Việt Nam: Còn nhiều bất cập, hạn chế Trong hội thảo do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức ngày 5.8 tại TPHCM về vấn đề kiểm duyệt phim phân theo độ tuổi, nhiều nhà làm phim đặt nhiều thắc mắc vì tiêu chí phân loại theo độ tuổi hiện tại đang bị bất cập, còn nhiều hạn chế. Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Thông tư quy định phân loại phim và hướng dẫn cảnh báo, thực hiện mức phân loại phim có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng một số lãnh đạo Cục Điện ảnh. Tại hội nghị, các khách mời đã nêu ra các bất cập, hạn chế …
Xem thêm trên: laodong.vn