Dương Quý Phi xinh đẹp như thế nào? Sau khi phục chế thành tượng sáp, chẳng trách nhà vua không lên triều sớm

Dương Quý Phi xinh đẹp như thế nào? Sau khi phục chế thành tượng sáp, chẳng trách nhà vua không lên triều sớm

Thứ bảy, 24/09/2022 Nói đến tứ đại mỹ nhân Trung Quốc thời xưa chắc hẳn nhiều độc giả đã rất rõ. Bốn người đẹp là: Vương Chiêu Quân, Tây Thi, Điêu Thuyền và Dương Quý Phi. Tất cả họ đều trông rất ưa nhìn khi còn sống, chiếm được bao nhiêu trái tim đàn ông. Vì vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình, bốn mỹ nhân đã có được tình yêu và tiền bạc. Trong đó, Dương quý phi …