Được hưởng BHXH một lần

Được hưởng BHXH một lần

NGUYỄN THỊ BÉ (quận 12, TP HCM) hỏi: "Mẹ tôi 54 tuổi, đã đóng BHXH được 23 năm và có kết quả giám định sức khỏe bị suy giảm 82% sức lao động. Nay mẹ tôi muốn hưởng chế độ BHXH 1 lần có được không?". Ông TRẦN VĂN TRIỀU, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Điều 4 Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định các bệnh được hưởng chế độ BHXH 1 lần …