Đức đồng ý chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine

Đức đồng ý chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine