Du khách sốc nhiệt vì cái lạnh 4 độ C ngày Tết ở cổng trời Quản Bạ

Du khách sốc nhiệt vì cái lạnh 4 độ C ngày Tết ở cổng trời Quản Bạ