Dòng tiền trên thị trường chứng khoán vận động ra sao trong năm Nhâm Dần?

Dòng tiền trên thị trường chứng khoán vận động ra sao trong năm Nhâm Dần?