Độ trễ của giấc ngủ

Độ trễ của giấc ngủ

Độ trễ của giấc ngủ chỉ khoảng thời gian một người bình thường đi vào giấc ngủ. Mỗi người có một khoảng thời gian chuẩn vào giấc ngủ khác nhau. Trung bình một người khỏe mạnh mất khoảng 10-20 phút để ngủ sâu. Nếu thời gian đi vào giấc ngủ ngắn (dưới 8 phút), trường hợp này có thể mất ngủ hoặc ngủ không ngon do chứng rối loạn giấc ngủ tiềm ẩn. Một người có thể trải qua nhiều …