Dichten 'loonkloof' tussen primair en voortgezet onderwijs is slecht idee

Dichten 'loonkloof' tussen primair en voortgezet onderwijs is slecht idee

Dichten ‘loonkloof’ tussen primair en voortgezet onderwijs is slecht idee door Joop Hartog, Henriëtte Maassen van den Brink en Bernard van Praag ‘De loonkloof tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs moet worden gedicht.’ Een oproep die al enkele jaren rond gaat en nu in het coalitieakkoord van het kabinet Rutte-IV is terecht gekomen. Het is niet duidelijk wat er precies mee bedoeld wordt, maar wat bedoeld zou kunnen worden is naar onze opvatting een slecht idee. Voor elk onderwijsniveau bestaan diverse salarisschalen waarbij voor de hogere schalen extra taken moeten worden vervuld, zoals beleidstaken en speciaal onderwijs. Maar kijken we naar de zuivere onderwijstaak voor de docent die voor de klas staat, dan is de situatie erg overzichtelijk, met drie schalen: basisonderwijs (L10), onderbouw voortgezet onderwijs (LB, tweedegraads leraar) en bovenbouw …
More on: www.wyniasweek.nl