DIC Corp hé lộ tham vọng niêm yết cổ phiếu trên sàn quốc tế

DIC Corp hé lộ tham vọng niêm yết cổ phiếu trên sàn quốc tế

DIC Corp hé lộ tham vọng niêm yết cổ phiếu trên sàn quốc tế Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đánh giá năm 2021 là năm DIC Corp (HoSE: DIG) có bước chuyển mình mạnh mẽ sau khi triển khai cơ cấu lại các cổ đông chiến lược. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên kể từ ngày 15/7/2021 mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều bị đóng băng, tất cả các doanh nghiệp rơi vào khó khăn trong đó các doanh nghiệp bất động sản bị ảnh hưởng rất nặng nề. Các đơn vị không thể triển khai công tác bán hàng, bàn giao sản phẩm, nghiệm thu, thanh toán công nợ,… Việc thực hiện các thủ tục pháp lý cũng rất chậm và gần …
Xem thêm trên: ndh.vn