Den Haag FM » Zaterdag Live over maatschappelijke opvang van jongeren

Den Haag FM » Zaterdag Live over maatschappelijke opvang van jongeren

In de uitzending van Zaterdag Live van zaterdag 15 januari richt RTV Discus zich, naast de actuele en culturele zaken, in het stamtafelgesprek op de maatschappelijke opvang van jongeren. De uitzending is van 18.00 tot 20.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM. Gasten aan tafel zijn: Straat Consulaat, Jongeren regisseur, Leger des Heils en Mondriaan. Met hen wordt gesproken over de maatschappelijke opvang van jongeren, educatie en werk De gemeente heeft er het afgelopen jaar veel op ingezet dat jongeren een goede start kunnen maken, denk aan het actieplan dak- en thuisloze jongeren, inzet van jongeren regisseurs en briefadressen. Via Den Haag werkt helpt ze met het vinden van passend werk, er zijn ongeveer 70 daklozen aan een baan geholpen.
More on: denhaagfm.nl