Đây là 10 NGÀNH HỌC hot nhưng khó học nhất, cày "hói đầu" GPA có ngành chỉ 2,8

Đây là 10 NGÀNH HỌC hot nhưng khó học nhất, cày "hói đầu" GPA có ngành chỉ 2,8

Nếu tìm các từ khóa như "ngành học khó" trên Quora, bạn sẽ thấy một danh sách dài các kết quả: Từ Tâm lý học, Xã hội học, Lịch sử đến Kỹ thuật, Tiếp thị, Kế toán... Đúng là ngành nào cũng có cái khó riêng. Và để đánh giá độ khó của một chuyên ngành, phụ thuộc vào điểm trung bình chung của chuyên ngành, điểm trung bình càng thấp thì bạn học càng vất vả. Thống kê 10 chuyên ngành khó nhất nước Mỹ năm 2022 cho thấy đây là những ngành sinh viên học "hói cả đầu" nhưng GPA rất khiêm tốn. Nếu lựa chọn những ngành học hot này đồng nghĩa với việc bạn chịu áp lực khá lớn. Tuy nhiên, với đam mê và sự …
Xem thêm trên: afamily.vn