Đang ốm nghén, Khánh Thi nổi cáu trên trang cá nhân lúc nửa đêm, không thấy Phan Hiển bình luận

Đang ốm nghén, Khánh Thi nổi cáu trên trang cá nhân lúc nửa đêm, không thấy Phan Hiển bình luận