Đắk Nông giải thích việc chủ tịch tỉnh không tiếp công dân 18 tháng

Đắk Nông giải thích việc chủ tịch tỉnh không tiếp công dân 18 tháng

Ngày 14/10, ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ký văn bản giải trình gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam liên quan đến thông tin Chủ tịch UBND tỉnh không tiếp công dân trong 18 tháng. Tháng 7/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng. Lịch tiếp định kỳ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; niêm yết tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh Đắk Nông. Theo UBND tỉnh Đắk Nông, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, địa phương đã chỉ đạo các sở, ban, …
Xem thêm trên: zingnews.vn