Đại học mở nhiều ngành mới

Đại học mở nhiều ngành mới

Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa ra mắt ba chương trình đào tạo tích hợp cử nhân và thạc sĩ các ngành Công nghệ Tài chính và Kinh doanh số, Công nghệ Thông tin Ứng dụng (An toàn không gian số, IoT và hệ thống nhúng), Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp và Logistics. Các ngành này tuyển sinh lần đầu trong năm nay với chỉ tiêu lần lượt là 150, 180 và 70. GS Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết "ba ngành học mới đều rất cần thiết cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong cách mạng công nghiệp 4.0". Chương trình Công nghệ Thông tin Ứng dụng định hướng …
Xem thêm trên: vnexpress.net