Cuộc đua giảm giá smartphone dịp Black Friday: iPhone 14 series, Galaxy S22 Ultra giảm đến 10 triệu đồng

Cuộc đua giảm giá smartphone dịp Black Friday: iPhone 14 series, Galaxy S22 Ultra giảm đến 10 triệu đồng

iPhone 14 128GB có mức giảm mạnh nhất 5 triệu đồng, iPhone 14 Plus 256GB có mức giảm 4,4 triệu đồng, iPhone 14 Pro 1TB có mức giảm 6 triệu đồng tại CellphoneS. Trong khi đó, iPhone 14 Pro 1TB đang có mức giảm 7 triệu đồng, iPhone 14 Plus 256GB có mức giảm 6 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max 128GB có mức giảm 4,4 triệu đồng tại Di Động Việt