Cô gái đang đi công tác thì nhận được thông báo... bị sa thải

Cô gái đang đi công tác thì nhận được thông báo... bị sa thải