Cô gái 24 tuổi đếm ngược 4.500 ngày để được nghỉ hưu

Cô gái 24 tuổi đếm ngược 4.500 ngày để được nghỉ hưu