Chủ tịch Khải Hoàn Land mua xong 5 triệu cổ phiếu KHG sau khi vợ bị bán giải chấp 3,5 triệu cp

Chủ tịch Khải Hoàn Land mua xong 5 triệu cổ phiếu KHG sau khi vợ bị bán giải chấp 3,5 triệu cp

Chủ tịch Khải Hoàn Land mua xong 5 triệu cổ phiếu KHG sau khi vợ bị bán giải chấp 3,5 triệu cp Theo tin từ Sở Giao dịch TP Hồ Chí Minh (HOSE), ông Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Khải Hoàn Land (Mã: KHG), đã mua 5 triệu cổ phiếu KHG đúng như khối lượng đã đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện từ ngày 1/11 đến 25/11. Trước khi mua vào, …