Cho phép người không sản xuất nông nghiệp chuyển nhượng đất trồng lúa?

Cho phép người không sản xuất nông nghiệp chuyển nhượng đất trồng lúa?

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 232/TB-VPCP ngày 5-8-2022 nêu kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp - Ảnh: Hương Ly Theo Thông báo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu tối đa ý kiến của các Thành viên Ban chỉ đạo; rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, bám sát chủ trương của Nghị quyết …
Xem thêm trên: nld.com.vn