Chỉ thị "nóng" đầu tiên của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng về tiền tệ, tín dụng năm 2022

Chỉ thị "nóng" đầu tiên của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng về tiền tệ, tín dụng năm 2022

Theo đó, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2022 nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế và đảm bảo sự phát triển an toàn, bền vững của hệ thống các tổ chức tín dụng. Định hướng tín dụng tăng khoảng 14%, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh Chỉ thị xác định 7 nhóm mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát của ngành Ngân hàng trong năm 2022. Thứ nhất, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, …
Xem thêm trên: danviet.vn