Chàng trai làm bạn với 320 con sói

Chàng trai làm bạn với 320 con sói

Từ khi còn là một đứa trẻ, Wang Nan đã bị mê hoặc bởi sự đoàn kết và gắn bó của loài sói. Lớn lên, được trao cơ hội làm việc với những con vật này, chàng trai nhận lời ngay. Năm 2015, Wang bắt đầu làm việc tại một khu bảo tồn cứu hộ động vật ở Tích Lâm Quách Lặc, Nội Mông. Thường xuyên chăm sóc loài sói, anh được chúng yêu mến. Trong những năm qua, nhờ …