Câu đố: Nhân viên dọn phòng nào trộm đồ của khách?

Câu đố: Nhân viên dọn phòng nào trộm đồ của khách?