Cách kích hoạt đèn pin SOS trên điện thoại Samsung

Cách kích hoạt đèn pin SOS trên điện thoại Samsung

SOS có nghĩa là gì? SOS là tín hiệu cấp cứu mã Morse được công nhận trên toàn cầu, ban đầu được phát minh để sử dụng trên biển, nhiều người tin rằng nó có nghĩa là "cứu con tàu của chúng tôi". Tín hiệu được biểu diễn bằng cách sử dụng ba dấu chấm (S) theo sau là ba dấu gạch ngang (O) và ba dấu chấm lại (S) tạo thành từ "SOS" trong mã Morse. Bạn có thể sử dụng nó để kêu cứu khi gặp trường hợp khẩn cấp và cần được chăm sóc ngay lập tức khi tất cả các phương pháp khác không có sẵn, không hiệu quả hoặc không phù hợp. Cách bật đèn pin SOS trên điện thoại Samsung Galaxy Đầu tiên, bạn …
Xem thêm trên: plo.vn