Bức tường khó vượt đối với các sinh viên từ nông thôn

Bức tường khó vượt đối với các sinh viên từ nông thôn

Ma (24 tuổi), người Tân Cương, phát hiện việc lựa chọn học tiếng Hungary tại trường đại học sẽ khiến cô khó khăn về mặt học thuật và tài chính, và hai yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến cơ hội kiếm được việc làm trong thị trường ngày càng cạnh tranh của Trung Quốc. Ma sống tại một quận nhỏ ở phía tây bắc Trung Quốc trước khi chuyển đến một trường đại học ở Bắc Kinh. “Vào năm …