Bộ pin mặt trời nổi 555 MW có thể chịu gió bão

Bộ pin mặt trời nổi 555 MW có thể chịu gió bão

Kết hợp với Pondera, công ty tư vấn và phát triển dự án về năng lượng tái tạo, SolarDuck hướng tới phát triển pin mặt trời nổi mới từ năm 2023 đến 2025. Trong khi dự án đầu tiên đặt ở Hà Lan, nhiều dự án tương lai sẽ nằm ở Đông Nam Á. SolarDuck và Pondera phát triển công nghệ điện mặt trời mới để cung cấp năng lượng tái tạo cho các thành phố và khu vực trên toàn cầu. Mục tiêu của họ là nơi có nguồn ánh sáng dồi dào nhưng gặp khó khăn trong khai thác năng lượng mặt trời do đất đai khan hiếm (ví dụ khu đô thị đông đúc trên quần đảo như Singapore). Công nghệ của SolarDuck cung cấp thêm lựa …
Xem thêm trên: vnexpress.net