Bộ Nội vụ yêu cầu TP.HCM giải trình kỹ lưỡng việc dôi dư hơn 5.700 biên chế

Bộ Nội vụ yêu cầu TP.HCM giải trình kỹ lưỡng việc dôi dư hơn 5.700 biên chế

Tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ chiều qua (23.6), Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết tổng biên chế công chức T.Ư giao cho TP.HCM là 10.869 người, con số mà HĐND TP.HCM duyệt là 14.470 người, cao hơn 3.601 người; số biên chế viên chức T.Ư giao là 97.881 người, HĐND TP.HCM duyệt là 99.985 người, cao hơn 2.104 biên chế; tổng cộng nhiều hơn 5.700 biên chế. Nguyên nhân viên chức nhiều do dân số cơ học tăng nên phải xây thêm bệnh viện, trường học và tuyển thêm người. Nhiều năm qua, TP.HCM liên tục kiến nghị T.Ư công nhận số biên chế công chức, viên chức mà HĐND TP.HCM đã duyệt nhưng chưa được chấp nhận. “Nếu cắt con số …
Xem thêm trên: thanhnien.vn