Bình Dương quy hoạch, phát triển đến năm 2030 theo mô hình thành phố trực thuộc T.Ư

Bình Dương quy hoạch, phát triển đến năm 2030 theo mô hình thành phố trực thuộc T.Ư

Theo đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Bình Dương phát triển theo mô hình thành phố trực thuộc T.Ư, là cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Hoàn thiện định hướng chiến lược Ông Phạm Trọng Nhân, Giám đốc Sở KH-ĐT Bình Dương cho biết, công tác xây dựng quy hoạch của Bình Dương đã trải qua gần 1/3 chặng đường. Trong 2 tháng qua, đơn vị tư vấn …