Bất động sản trầm lắng, đã tới lúc chấp nhận cắt lỗ còn hơn mất hết?

Bất động sản trầm lắng, đã tới lúc chấp nhận cắt lỗ còn hơn mất hết?

Chuyên gia: Bất động sản trầm lắng, đã tới lúc chấp nhận cắt lỗ còn hơn mất hết? (Dân trí) - Theo TS. Cấn Văn Lực, chi phí bỏ ra để đầu tư không hề nhỏ, nếu như bây giờ nhà đầu tư cắt lỗ thì sẽ rất nguy hiểm nhưng có những lúc chúng ta cũng phải chấp nhận cắt lỗ còn hơn là mất hết. Có lúc cần phải chấp nhận cắt lỗ Theo dữ liệu của Hội …