Bán thời trang nam online nhận vốn 2 triệu USD

Bán thời trang nam online nhận vốn 2 triệu USD

Tham gia rót vốn cho Coolmate trong vòng Series A là quỹ Access Venture, cùng với sự tham gia của Do Ventures, CyberAgent Capital và DSG Consumer Partners. Phạm Chí Nhu, CEO và Đồng sáng lập Coolmate, cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn mới vào ba mục đích chính: nghiên cứu và mở rộng danh mục sản phẩm với những chất liệu mới; nâng cấp hệ thống vận hành để có thể đáp ứng khâu đóng gói và giao nhận ở quy mô lớn; tuyển dụng thêm nhân sự. Thành lập đầu năm 2019, startup thời trang nội địa này cung cấp các sản phẩm may mặc 100% sản xuất tại Việt Nam dành cho nam giới. Họ ứng dụng công nghệ ở cả khâu sản xuất và bán …
Xem thêm trên: vnexpress.net