Bắc Bộ nắng đẹp ngày mùng 5 Tết, từ đêm không khí lạnh mạnh bổ sung

Bắc Bộ nắng đẹp ngày mùng 5 Tết, từ đêm không khí lạnh mạnh bổ sung